Tale ved danske Banks generalforsamling den 18. marts 2015

Den 18. marts 2015 deltog jeg som formand for Aktionærforeningen Best.Women ved Danske Banks generalforsamling, hvor jeg holdt tale.

Jeg fremhævede, at det er uacceptabelt, at der fortsat er store virksomheder i Danmark, der år efter år kan komme af sted med ikke at tage deres del af ansvaret i at øge andelen af kvindelige ledere og bestyrelsesmedlemmer. Dette, på trods af, at der i de seneste år har været lovgivet på området i Danmark og såvel som i Europa. Det kan og skal gøres bedre.

Der er ganske enkelt ikke overensstemmelse imellem bankens gode CSR hensigter om at fremme flere kvinder i ledelse og den faktiske virkelighed.

Se hele talen for neden og bestyrelsesformand Ole Andersens svar: