Hvordan kommer vi videre med ligestillingen i EU?

EU konference 2016 (2) 

Den 11. februar deltog jeg sammen med bestyrelsesmedlem i Best.Women, Edith Jakobsen, på den afsluttende konference for det EU-finansierede projekt “European Women Shareholders Demand Gender Equality”, www.ewsdge.eu, der blev holdt i Bruxelles. Jeg var inviteret som særlig deltager i debatpanelet for at fortælle om de danske erfaringer. I alt 12 lande deltog i projektet, som blev lanceret i 2014 for at gøre opmærksom på kvindernes lave repræsentation i de største europæiske virksomheders bestyrelser og ledelser. I hele 2015 fik nogle af de største europæiske virksomheder besøg af projektets deltagere, som stillede kritiske spørgsmål til virksomhederne om fraværet af kvinder i virksomhedernes topledelser.

Resultatet af projektet blev 15 skarpe anbefalinger til konkret handling, som vi i Best.Women bakker fuldstændigt op om. Eksempler på anbefalinger var bl.a kvotelovgivning, håndfast opfølgning på virksomhedernes manglende fastlæggelse af måltal, krav om kønsopdelte statistikker på en række udvalgte områder, ligelønspolitikker og belønningssystemer. Anbefalingerne blev officielt overgivet til EU-Kommissær Vera Jourová.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *