I pressen

Maj 2016:

Kommentar i Politikens artikel “Kvindekamp halter i topbestyrelserne”

Den 18. maj 2016 fik jeg mulighed for at kommentere den haltende udvikling i andelen af kvinder i de børsnoterede danske virksomheder i dagens artikel i Politiken. På trods af, at andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer i C-20 virksomhederne er steget til 27 %, halter vi langt bagefter udvikling i de øvrige skandinaviske lande og større EU-lande som f.eks. Frankrig, Italien og Storbritannien.

Jeg sagde følgende:

»Der er ikke motivation fra virksomhederne til at gå ind og ændre det her. Hvis du skal have flere kvinder op i de øverste ledelseslag, så skal du virkelig arbejde for tingene. Det har det med at ryge bagerst i erhvervsbossernes prioriteringsliste«

Læs hele artikel for neden:

http://politiken.dk/oekonomi/ECE3209299/kvindekamp-halter-i-topbestyrelserne/

Marts 2016:

Kommentar i Ugebrevet Mandag Morgen

Regeringen har planer om at lempe vejledningen til Lov om Flere Kvinder i Bestyrelser og Ledelser. Det skriver Mandag Morgen i dagens ugebrev, mandag den 7. marts 2016. Jeg fik mulighed for at kommentere dette i artiklen i Mandag Morgen og efterfølgende hos DR News og P3.

Loven, som i forvejen er baseret på frivillige måltal, har ikke haft de positive effekter ift. flere kvinder i danske virksomheders bestyrelser og ledelser. Derfor er der mere end nogensinde behov for en præcisering af lovens vejledning, snarere end en lempelse. Det er ganske enkelt naivt at tro, at udviklingen vil komme af sig selv. De fleste virksomheder har et fokus et helt andet sted end ligeløn og flere kvinder i ledelse og der bliver ikke arbejdet på den dagsorden med mindre samfundet og virksomhedernes aktionærer lægger maksimalt pres på virksomhederne.

Juni 2015:

Nye børsaktivister udfordrer de gamle drenges netværk – interview i Jyllands Posten den 8. juni 2015

Jeg blev i dag, som formand for Aktionærforeningen Best.Women, interviewet af Jyllands-Posten om børsaktivisme og kvinder i ledelse. Jeg sagde bl.a. »For mig er det utrolig vigtigt, at mænd og kvinder får de samme muligheder karrieremæssigt, og når det så oven i købet kan ses på bundlinjen kan det være svært at forstå, hvad der holder virksomhederne tilbage. Så det spørger vi ind til.«

Blandt problembørnene i dansk erhvervsliv pegede jeg på Coloplast, som er en virksomhed, skabt af en kvinde, og som i dag ingen kvinder har, hverken i bestyrelsen eller i topledelsen.

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/erhverv/privat/ECE7757369/Nye-b%C3%B8rsaktivister-udfordrer-de-gamle-drenges-netv%C3%A6rk/

Maj 2015:

Kommentar i Politikens artikel “Kvinder vinder frem i børsens superliga” den 3. maj 2015

I dag skriver Politiken, at kvinderne stormer frem i de største danske børsnoterede virksomheder. Næsten 25 % af bestyrelsesmedlemmerne i C-20 virksomhederne er kvinder. Det er en glædelig nyhed.

http://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/ECE2650321/kvinder-vinder-frem-i-boersens-superliga/

I artiklen kritiserer jeg, på trods af den pæne fremgang i C-20 virksomhederne, regeringens Lov om Flere Kvinder i Bestyrelser og Ledelse for at være for vag. Det gør jeg fordi kvinderne i realiteten kun udgør 11 % (ekskl. de medarbejdervalgte) i samtlige børsnoterede danske virksomheders bestyrelser, hvilket er langt under EU’s gennemsnit på 17 %. Siden Loven trådte i kraft er der kun sket en lille stigning fra 8 % til 11 %. Det er bare ikke godt nok. Dette fremgår desværre ikke i Politikens artikel som ensidigt fokusere på fremgangen i C-20 virksomhederne.

I sammenligning med de øvrige EU-lande ligger Danmark f.eks. langt efter Frankrig, der har indført en 40 % kønskvote kvinderne på kun få år steget til næsten 30 % i de børsnoterede franske virksomheder.

Jeg synes, at det er vigtigt at sætte tingene i det rette perspektiv før vi ensidigt konkluderer, at Lov om Flere Kvinder i Bestyrelser og Ledelse er en succes og at det går fremragende i Danmark.

Marts 2015:

Portræt i Berlingske Business

Læs Berlingske Business portræt den 20. marts 2015:

http://www.business.dk/oekonomi/hun-bider-sig-fast-i-topchefernes-haser

Berlingske Tidende og Børsen dækker tale på Danske Banks generalforsamling i marts 2015

Den 18. marts deltog jeg, som formand for Aktionærforeningen Best.Women, ved Danske Banks generalforsamling. Læs Berlingske Tidendes dækning af min tale nedenfor i artiklen “Børsaktivist efterlyser kvinder i Danske Banks ledelse:

http://www.business.dk/ledelse/boersaktivist-efterlyser-kvinder-i-danske-banks-ledelse

Læs også Børsens dækning “Danske Bank får hug for få kvindelige ledere”:

http://finans.borsen.dk/artikel/1/301272/danske_bank_faar_hug_for_faa_kvindelige_ledere.html

Januar 2015:

Artikel om Aktionærforeningen Best.Women i Djøf bladet den 30. januar 2015

DJØF Bladet var med 4. december 2014 da jeg som formand for Aktionærforeningen Best.Women deltog på Coloplasts Generalforsamling. Artiklen beskriver kort foreningens formål og tilgang.

Læs hele artiklen neden for:

http://m.djoefbladet.dk/blad/2015/02/flere-kvinder-i-topledelse-nu.aspx

kvindeledelse

 

April 2013:

Kommentar i Berlingske Tidende den 6. april 2013

Kvindekvoter strider imod grundlæggende retsprincipper

Kort kommentar i Berlingske Tidende om EU’s nye direktivforslag, som opstiller et bindende krav om et måltal på 40 % i bestyrelserne i EU inden 2020.

Når vi taler om bindende målkrav om flere kvinder i bestyrelser og topledelse, er det meget vigtigt for mig at fastslå følgende:

»I Best.Women går vi ind for at rekruttere kvinder, fordi de er de bedste til jobbet, ikke på grund af kønnet. Vi er sikre på, at der er mange dygtige kvinder, og det ville være absurd, hvis de blev valgt alene på grund af kønnet. Det går vi ikke ind for,«

http://www.business.dk/ledelse/kvindekvoter-strider-mod-grundlaeggende-retsprincipper

Kommentar i Berlingske Tidende den 5. april 2013

Kort kommentar i Berlingske Tidende den 5. april 2013 om kvoter.

CEPOS er imod enhver form for statsligt lovindgreb for at fremme ligestillingen i erhvervslivets top og forhindre den indirekte diskrimination af kvinder. Ud fra et liberalistisk synspunkt giver det selvfølgelig mening. Men er der også liberalistisk politik at bakke ensidigt op om et bestyrelses Danmark, som består af en meget lille kreds af de samme mandlige erhvervsledere, som udpeger og hjælper hinanden og som bremser udviklingen af nye kvindelige talenter og derved er en reel stopklods for mere konkurrence om de vigtige beslutningsposter i dansk erhvervsliv? Det har jo ikke noget at gøre med fri konkurrence og “lad den bedste mand / kvinde vinde” mentalitet.

Danmark har ikke råd til at lade dygtige kræfter gå til spilde. Vi har stærkt behov for mere åbenhed og konkurrence om de vigtige bestyrelsesposter i dansk erhvervsliv. Hvis erhvervslivet ikke er villig til at åbne mere op på dette vigtige punkt, så bliver vi selvfølgelig nødt til at lovgive på området med fastsættelse af specifikke krav. Længere er den ikke.

http://www.business.dk/ledelse/tvang-kan-holde-kvinder-fra-at-naa-toppen

Oktober 2012:

Debat med ligestillings- og kirkeminister Manu Sareen om flere kvinder i bestyrelser og ledelse på DR1

Debat om regeringens nye lovforslag for flere kvinder i bestyrelser og ledelse med Manu Sareen på DR 1 – Debatten, mandag den 8. oktober 2012

http://www.dr.dk/radio/player/?rid/1266351

Debat om kønskvoter i danske bestyrelser med Poul Friis, DR – P1 formiddag

Debat om kønskvoter i danske bestyrelser med Poul Friis DR – P1 formiddag den 9. oktober 2012

http://www.dr.dk/radio/player/?rid/1267020

http://www.castroller.com/podcasts/Pformiddag/3305303

September 2012:

Interview om EU’s direktivforslag om kvindekvoter i TV2 News

I september 2012 fik jeg mulighed for at kommentere EU’s direktivforslag om kvindekvoter i TV2 News.
Se indslaget nedenfor: