Om Blog

Hvorfor denne blog? Fordi der er behov for en større debat og meningsudveksling om de helt nære emner, som f.eks. ligestilling, ytringsfrihed og økonomisk og social lighed, som vedrører vores demokrati. Og jo, jeg må da ærligt indrømme, at det er helt befriende at kunne offentliggøre sine meninger uden om den etablerede danske presse, som føre en meget stram kontrol over debatten.

For mig er den demokratiske udviklingsproces i Danmark og resten af Europa for længst gået i stå. Det er bare ikke så nemt at få øje på, fordi vores politiske systemer er solidt bygget på demokratiske love og regler. Heldigvis. Problemet er bare, at afstanden mellem de demokratiske principper og værdier i vores lovgivning, og den måde som de bliver praktiseret på ude i den virkelige verden, er blevet meget stor.

Et område, hvor dette ses tydeligt er i forhold til ligestillingen. Lige muligheder mellem kønnene er et vigtigt fundament i vores demokrati. På trods af dette, er virkeligheden i dag kendetegnet ved f.eks. få kvinder der bestridder topposterne i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor, mænd tjener langt mere i løn og kvinder har dårlige pensionsforhold. Et andet område er i forhold til samfundets erklærede mål om fri uddannelse til alle borgere. I dag er det fortsat sådan, at hovedparten af de studerende på de videregående uddannelser kommer fra boglige hjem. Lige muligheder skal gælder for alle, uanset social baggrund, køn eller etnicitet.

Demokratiet bør aldrig tages for givet. Tværtimod. Det skal plejes og hele tiden udfordres og videreudvikles. Det tror jeg lidt vi har glemt i Danmark.