IC Group slækker på kravene i lovgivningen om flere kvinder i bestyrelser og ledelser

IC Group

Den 30. september deltog jeg som formand for Aktionærforeningen Best.Women ved IC Groups generalforsamling, hvor jeg holdt et kort indlæg med spørgsmål til bestyrelsen.

I IC Group udgør kvinderne 70 % af alle ansatte, men ser vi på ledelsen, består den næsten udelukkende af mænd. Der er i dag kun 1 kvinde i bestyrelsen og 1 kvinde i direktionen. Det er ærgerligt at se, at IC Group ikke har gjort noget for at leve op til sit eget måltal om at øge andelen af kvinder i bestyrelsen med én kvinde mere inden 2016. IC Group har heller ikke udarbejdet en politik for at få flere kvinder ind i det øverste ledelseslag og opfylder derved ikke kravene til Lov om Flere kvinder i Bestyrelser og Ledelser.

Læs indlægget neden for:

“Goddag. Mit navn er Nicole Andersson. Jeg er formand for Aktionærforeningen Best.Women, som er en forening der arbejder for, at der kommer flere kvinder ind i danske virksomheders bestyrelser og ledelser. Vi har aktier i nogle af de største børsnoterede virksomheder. Vi har også aktier i IC Group.

Før jeg stiller mine spørgsmål, vil jeg gerne takke bestyrelsesformanden for årsberetningen og ønske tillykke til IC Group for det, under omstændighederne, udmærket resultat i 2014.

Grunden til, at vi har købt aktier i IC Group er fordi IC Group på mange måder repræsenterer det paradoksale ved kvinders fravær i toppen af dansk erhvervsliv. I IC Group udgør kvinderne 70 % af alle ansatte, men ser vi på ledelsen, består den næsten udelukkende af mænd. Der er i dag kun 1 kvinde i bestyrelsen og 1 kvinde i direktionen.

Dette, på trods af, at IC Group opererer på et marked, hvor kvinderne udgør det største kundesegment. Alle undersøgelser viser, at kvinder ikke alene køber tøj til sig selv, men i rigtig mange tilfælde også til deres mænd og børn. For os giver det ganske enkelt ingen mening, at der ikke er flere kvinder repræsenteret i IC Groups ledelse.

Derfor er det med stor skuffelse, at vi i årsrapporten kan læse, at IC Group endnu en gang ikke formår at leve op til sit eget mål om at øge andelen af kvinder i bestyrelsen med 1 kvinde mere. Kunne bestyrelsesformanden forklare, hvad årsagen til dette er?

Vi kan også konstatere, at IC Group ikke har udarbejdet en politik for flere kvinder i ledelse, som IC Group jo er forpligtet til ifølge Lov om flere Kvinder i Bestyrelser og Ledelser. Vi har, af investor relations kontoret, fået oplyst, at dette ikke er nødvendigt, fordi der allerede er ligestilling på de øvrige ledelseslag.

Nu er det jo sådan, at Loven er tiltænkt det øverste ledelseslag, fordi det er der, hvor problemet er størst. Og så vidt jeg kan se er en andel på 16 % kvinder i IC Groups direktion ikke ligefrem definitionen på ligestilling. Kunne bestyrelsesformanden forklare, hvorfor IC Group har undladt at udarbejde en politik der fremmer flere kvinder til det øverste ledelseslag, i øvrigt i overensstemmelse med den gældende lovgivning?

Mange tak for ordet.”