Utroværdige Lego

Den 15. maj 2013 udnævner Berlingske Business Nyhedsmagasin Lego som topvinder i årets imagemåling. Imagemålingen er foretaget af IFO, instituttet for Opinionsanalyse, og baserer sig på en undersøgelse med deltagelse af 4.130 erhvervsledere.

Det undrer mig meget, at Lego udpeges som topscorer i en imageundersøgelse, som netop handler om troværdighed, et godt omdømme og ansvarlighed.

Jeg undrer mig, fordi det kun er 7 måneder siden, at Lego direktør Jørgen Vig Knudstorp i oktober 2012 kom i mediernes negative spotlys, og måtte lide den tort at blive kritiseret internt af sine egne medarbejdere, da han udpegede en ny koncernledelse bestående af 22 mænd og 0 kvinder, på trods af, at han i over en årrække havde indledt en længerevarende dialog og et samarbejde med Legos kvindenetværk for at motivere de kvindelige ansatte i netværket til at gå topledervejen.

Utroværdigheden kommer ikke mindst ind i billedet, fordi han af den tidligere regering i 2007 var blevet udnævnt til Ligestillingsambassadør for at udvise et godt eksempel, i vejen frem mod flere kvinder i topledelsen. En titel og et medfølgende ansvar, som han velvilligt havde takkede ja til.

I imageundersøgelsen fremgår det, at de medvirkende 4.130 erhvervsledere har peget på troværdighed som den imageparameter, de prioriterer næsthøjest ud af 9 mulige imageparametre.

Selvom Lego åbenlyst har fået nogle ridser i lakken på den konto, synes hovedparten af de 4.130 erhvervsledere dog ikke, at det skulle være nok til at trække Lego længere nede på ranglisten.

Hvad fortæller det os så? Det er tydeligt, at hovedparten af dansk erhvervsliv ganske enkelt ikke vurderer det som et vigtigt troværdighedstab, at Lego ikke kan leve op til sine mål om flere kvinder i ledelse.

Det er dybt bekymrende.

Det lover nemlig ikke godt i forhold til regeringens Lov om flere kvinder i bestyrelser, der blev igangsat den 1. april 2013. Loven forpligter de 1.100 største danske virksomheder til at udarbejde måltal for andelen af kvinder i deres bestyrelser og arbejde for, at der kommer flere kvinder ind i virksomhedernes ledende stillinger. Hvis loven skal blive en succes, er det en forudsætning, at virksomhederne frivilligt arbejder ambitiøst og dedikeret på at øge andelen af kvinder i bestyrelserne og topledelser.

Som udgangspunkt skal man selvfølgelig altid håber på det bedste. Jeg må dog ærligt erkende, at når vi får sådanne signaler fra dansk erhvervsliv, synes jeg måske, at der kan være grund til at skrue lidt ned for forventningerne.