Danmark slækker på krav til kvoter

Den 14. november besluttede EU-Kommissionen at sætte et måltal på 40 procent kvinder i de børsnoterede selskabers bestyrelser inden 2020. En historisk dag for Europas kvinder – ikke mindst for danske kvinder – som i dag kun udgør 6,5 procent af medlemmerne i de danske børsnoterede selskabers bestyrelser (uden medarbejderrepræsentanter).

Det er godt, at der nu i fællesskab skal arbejdes på at fremme samhørigheden på ligestillingsområdet i EU-landene. Alle kvinder, som mænd, med kompetencerne i orden, skal selvfølgelig have lige muligheder for at gøre karriere i erhvervslivet og have krav på en lige behandling, uanset hvilket EU-land, de vælger at gøre karriere i.

EU har fastlagt de overordnede rammer. Nu er det op til medlemslandene at iværksætte de nødvendige foranstaltninger, og udpege relevante sanktioner for at målet om 40 procent kvinder i de børsnoterede selskabers bestyrelser kan nås inden 2020.

Hvor efterlader det Danmark? Ligestillingsminister Manu Sareen (R) fremlagde i sidste måned et lovforslag om at fremme kvinders repræsentation i de børsnoterede danske selskabers bestyrelser, ved at pålægge de ca. 1.100 største danske virksomheder at udarbejde frivillige måltal og rapportere på disse.

Manu Sareens lovforslag om frivillige måltal lever på ingen som helst måde op til EU’s stramme krav om et mindstemål på 40 procent kvinder i 2020.

Mere end gode intentioner

Selv har Manu Sareen udtalt, at han ikke går op i måltal. Det bliver han nødt til nu. I forhold til de øvrige EU-lande, halter Danmark i forvejen bagud.

Hvis vi skal nå målet i 2020, er der ingen vej uden om end at stille dansk erhvervsliv et bindende måltal på 40 procent. Sker det ikke, kommer vi endnu en gang ud i en situation, hvor vi får en masse gode hensigtserklæringer fra erhvervslivet uden de store resultater. Det kan vi ikke bruge til noget.

Derfor kunne jeg godt tænke mig at vide, om ligestillingsministeren har tænkt sig at gå videre med sit lovforslag, sådan som forslaget ser ud i dag, eller om der bliver tilføjet et nyt krav om et måltal på 40 procent med sanktioner for at sikre, at EU’s krav bliver tilgodeset?

Link til artikel i Information d. 29. november 2012