Tale på Danske Banks Generalforsamling den 18. marts 2014

I 2009 modtog Danske Bank et gavmildt lån fra den danske stat som følge af sine økonomiske fejldispositioner, der nær havde revet gulvtæppet væk under hele den danske økonomi.

Jeg mener, at det burde være på sin plads, at Danske Bank nu tager sit samfundsansvar alvorligt. Danske Bank burde gå forrest når det drejer sig om at indfri regeringens samfundsprioriteringer, i forhold til at fremme kvinder i bestyrelser og ledende stillinger. På dette område halter Danske Bank nemlig gevaldigt meget. Danske Bank har i dag kun 1 kvinde ud af 8 i sin bestyrelse og ingen kvinder i sin direktion.

Se indlægget nedenfor:

Bestyrelsesformand Ole Andersen mente, at Danske Bank allerede havde sagt tak til den danske stat. Han understregede, at Danske Bank viste sin taknemlighed for lånet ved at betale lånet tilbage.

Han sagde, at han var enig i, at der skal flere kvinder i topledelser og bestyrelser, men fastholdt samtidigt, at der ikke skal ske udskiftninger i bestyrelsen blot for at nå et mål om at fremme flere kvinder i bestyrelsen. “kompetencer går altid forud for køn”. Det gjaldt også i udpegningen af det nye bestyrelsesmedlem. Han mente også, at rekrutteringsgrundlaget (for flere kvinder i bestyrelse og ledelse) i Danske Bank står ganske godt til. (Andelen af kvindelige ledere (på alle niveauer) i Danske Bank udgør i dag kun 20 % !).

Se hans svar:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *