DK halter i ny ligestillingsrapport trods lille fremgang

Berlingske Business Blog, mandag den 6. november 2017

Den 2. november offentliggjorde World Economic Forum sin årlige rapport, The Global Gender Gap Report for 2017. Rapporten forsøger at benchmarke ligestillingen mellem kønnene i 144 lande ud fra nøje udvalgte indikatorer inden for arbejdsmarked, sundhed og uddannelse samt repræsentation i politiske ledelser.

https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017

images_wef_debat

I 2017 lander Danmark på en 14. plads. Det er en lille fremgang i forhold til 2016, hvor Danmark lå på en 19. plads. Det er positivt, at det går fremad. Men Danmark har nu også meget at indhente, hvis vi skal tilbage på 6. pladsen, hvor vi lå i 2006.

Hvorfor klarer Danmark sig ikke bedre på ligestillingsområdet, på trods af, at vi er i rigt samfund med en relativ høj velfærd?

Rapporten viser, at Danmark fortsat et foregangsland når det gælder om at skabe lige muligheder for mænd og kvinder på uddannelsesområdet. Dette, på trods af, at valg af studiefag på de videregående uddannelser fortsat er alt for kønsbestemte. Og når det gælder kvinders deltagelse og repræsentation i politik er der i de seneste år sket fremgang, hvilket tæller positivt i den samlede vurdering.

Der, hvor Danmark virkelig halter bagud er inden for området ”økonomisk deltagelse og muligheder”. Området dækker over indikatorer for kvinders adfærd og status på arbejdsmarkedet, herunder kvinders repræsentationer i bestyrelser og ledelser, deling af barsel og deltidsarbejde samt måling af løngabet. I 2017 er Danmark faldet fra en 34. plads til en 36. plads. For så vidt angår kvinder i bestyrelser og ledelser rangerer Danmark på en 80. plads. I forhold til ligeløn ligger Danmark på en 39. plads, hvilket repræsenterer et fald fra en 29. plads i 2016.

Udviklingen er dybt bekymrende. Økonomisk ligestilling er kernen i social accept og en forudsætning for kvinders samfundsmæssig ligeværd. Kvinders økonomiske afhængighed af mænd, som følge af lave lønninger og deltidsarbejde, og fravær fra samfundets beslutningsdygtige positioner er med til at fastholde kvinder som ”det andet køn” og udgør en bremseklods for reel ligestilling.

Udviklingen er bekymrende, men langt fra overraskende. Skiftende regeringer har ikke magtet at gennemføre politikker der understøtter kvinders økonomiske status i det danske samfund – en sammenhængende familiepolitik, herunder øremærket barsel og investeringer i bedre børnepasning, en konsekvent kvotepolitik for at øge andelen af kvinder i bestyrelser i erhvervslivet, initiativer der fremmer kvinders valg af de tekniske uddannelser, og ikke mindst tiltag der fremmer ligeløn på tværs af sektorer.

Dertil kommer, at flere års besparelser i den offentlige sektor og skattelettelser har medvirket til at øge den økonomiske ulighed blandt kønnene eftersom danske kvinder er overrepræsenterede i statistikkerne for bl.a. langtidsledighed, deltidsarbejder og langtidssygemeldinger.

Én af rapportens konklusioner er, at der er store gevinster at høste ved at fremme ligestillingen i samfundet. Man har bl.a. estimeret, at ved at skabe mere ligestilling kan Storbritanniens BNP stige med ca. 250 mia. dollars, for USA giver en tilsvarende beregning en stigning i BNP på ca. 1.750 mia. dollars.

I forhold til Danmark kunne man nemt lave en tilsvarende beregning af gevinsterne ved bl.a. at gøre noget aktivt for at lukke det voksende løngab og forbedre kvinders muligheder på arbejdsmarkedet.

Jeg er sikker på, at der også her ikke ville være tale om småbeløb.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *